Általános értékesítési és szállítási feltételek

1. Alkalmazási terület

Ezen szállítási feltételek alkalmazandóak mindazokra a szerződésekre, amelyek a Polyduct Zrt. (H-4181 Nádudvar Kabai út 62.), mint szállító és megrendelője között jönnek létre.
Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és megrendelő az eltérésekben külön írásban megállapodtak.

2. A szállítási szerződés létrejötte

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre, ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja.
Ha a rendelésre a szállító írásban nem tesz nyilatkozatot (rendelés visszaigazolása), a felek közt szerződés nem jön létre.

3. Megrendelés tartalma

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
 termék megnevezés
 termék ár
 mennyiség
 megrendelő adatai (név, cím, elérhetőség, adószám, bankszámlaszám)
 

4. Vételár

Az oldalon feltűntetett áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az aktuális akciós lehetőségekről külön tájékoztatást nyújtunk.

5. Termékek lényeges tulajdonságai

Ön jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával elismeri, hogy a megrendelt termékek lényeges tulajdonságairól teljes körűen tájékoztattuk.

6. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye az eladó gyártelepe.
1 m3 alatt és 20 kg súlyhatáron belül csomagonként 3000 Ft+ÁFA szállítási költséget számolunk fel, ezt meghaladó méretű termékek esetén a szállított áru méretének és súlyának arányában számítjuk a költségeket, az alábbi felsorolásnak megfelelően.
 

Jármű megnevezése


(nettó) Ft/Km

Kamion 2,4mx13,6m-es platóval 100km-en kívül,rakott km.

270

Teherautó 2,4mx6,5m-es platóval 100km-en belül futott km.

220

Renault Master szóló
1,6mx3,5mx1,8m-es platóval
250km-en belül,futott km. 

100

Renault Master utánfutóval
(1,8m+3,5m+1,8m)+(2m+5,9m+2m)
250km-en belül,futott km.

125

 
7. Fizetés

A visszaigazoláson szereplő bruttó vételárat, az azon feltűntetett határidőig a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni. Abban az esetben ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni, mindaddig, amíg a megrendelő az ÁFA-val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki, nem szerez tulajdonjogot a leszállított áru felett.
 

8. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura , akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30% sztornírozási díjat is köteles kifizetni.
 

9. Alkalmazandó jog, jogviták

Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fedezete az irányadó.
Ebből a szerződésből eredő minden jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének az illetékességét kizárásával a Debreceni városi bíróság, mint választott Bíróság, mint választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 


Kapcsolat

4181 Nádudvar, Kabai út 62
Tel: +36 54 480 666  
Fax: +36 54 480 233
Email: polyduct@polyduct.hu
Web: www.jatszoterieszkozok.com

Aktuális akcióink

"PolyductDecor" - BALLON köztéri bútorcsalád


 

_____________________________

POLYgo katalógus

P
olyduct csúszda katalógus

Felületkezelés

Típus játszóterek


Tervezői segédlet


Viszonteladóknak 


Partnereink