Játszótéri jogszabályi környezet

A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 7/2012. (IV.18.) NGM rendelet szabályozza a játszótéri eszközök forgalomba hozatalát, használatba vételét, a meglevő játszótéri eszközök ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását.
Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.
A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

A játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles:

- a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány (táblázatban felsorolva) előírásait figyelembe véve a játszótéri eszközt felszerelni, üzemeltetni, karbantartani,
- karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat,
- a játszótéri eszköz ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2012. május 19-től  legalább négyévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.
A balesetveszélyesnek talált játszótéri eszköz esetében a tulajdonos, illetve az üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.

 

 

Kapcsolat

4181 Nádudvar, Kabai út 62
Tel: +36 54 480 666  
Fax: +36 54 480 233
Email: polyduct@polyduct.hu
Web: www.jatszoterieszkozok.com

Aktuális akcióink

"PolyductDecor" - BALLON köztéri bútorcsalád


 

_____________________________

POLYgo katalógus

P
olyduct csúszda katalógus

Felületkezelés

Típus játszóterek


Tervezői segédlet


Viszonteladóknak 


Partnereink